Ansatte i WPS Næringsmegling i møte

Svakere sysselsetting, flere nybygg og færre kontraktsutløp vil gi sterkere konkurranse om leietakerne

Vi anslår at det i de nærmeste 3 årene kommer en årlig tilførsel på ca. 20.000 kvm nybygg innenfor kontorsegmentet. På samme tid registrerer vi at det er relativt få leiekontrakter med utløp i de kommende årene sammenlignet med 2020. Ifølge Arealstatistikk sine tall er det for perioden 2021-2023 i gjennomsnitt 46 000 kvm som utløper årlig, mens tilsvarende tall for 2020 er 112 000 kvm. Ser vi dette i sammenheng med forventet nybyggsaktivitet må det påregnes en sterkere konkurranse om leietakerne i tiden fremover.

På toppen av dette kommer fallet i sysselsettingen.

Det har vært positiv sysselsettingsvekst i Bergen siden 2017, men i andre og tredje kvartal 2020 er denne svært negativ. I tillegg viser SSBs nasjonale prognoser for 2020 en negativ sysselsettingsvekst på 2 prosent for Norge, og kvartalstallene indikerer at Bergen ikke er noe unntak.

Ta gjerne kontakt med oss

Lars Erik Wirsching

Lars Erik Wirsching

Daglig leder
+47 90 56 73 98
lew@wps.no

Torgeir Olsen

Torgeir Olsen

Senior analytiker
+47 95 99 48 14
to@wps.no